RUZGAR ENERJİ SİSTEMİ

Elektrik üretiminde kullanılmakta olan fosil kaynakların sınırlı olması ve bir gün tükenecek olmaları sebebi ile yenilenebilir kaynaklar kullanılarak elektrik enerjisi üretilmesi üzerindeki çalışmalar büyük bir hızla devam etmektedir. Dünyadaki enerji rezervlerinin durumu dikkate alındığında, rüzgar enerjisinden yararlanmanın, hem çevresel hem de kaynak varlığı açısından önemli olduğu anlaşılmaktadır.

Kapsam Enerji sektörün lider markalarının rüzgar türbini tedarikçisi bir firmadır. Müşterilerimize komple anahtar teslim projeler üretmek ve ihtiyaçlarına en uygun türbin tipini belirlemek amacıyla Türkiye'de, Amerika'da, Avrupa'da ve Asya'da çözüm ortaklarıyla beraber çalışmaktadır.

Projenin her aşamasında çözüm ortağımız ile beraber hareket ederek, müşterilerimizin tek elden kaliteli hizmet almalarını sağlıyoruz. Anahtar teslim proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetler aşağıdaki gibidir.

 • Tahmini Yatırım Geri Dönüş Analizi (ROI) Ücretsiz
 • Ön fizibilite çalışmaları
 • Proje geliştirme
 • Uzun Vadeli Finans desteği
 • Zemin, Beton ve inşaat işleri
 • Türbin ve ekimanlarının nakliyesi
 • Türbin mekanik, elektrik kurulum ve montajı
 • Türbin Şebeke Bağlantısı
 • Devreye alma ve testler
 • Personel eğitimi
 • Yıllık Bakım ve servis