LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ

Öngörülen enerji talebi artışında, yeni üretim yatırımlarının devreye alınması, enerji kaynaklarının çeşitliliği ve enerji verimliliğinin üst seviyeye çıkartılması büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, sürdürülebilir kaynakların kullanımını artırmak ve bağımsız enerji piyasasına sahip olmak amacı ile teşvik ve krediler sağlanmaktadır.

2 Ekim 2013 tarih ve 28783 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan;
Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından hazırlanıp Enerji Bakanlığı’nca onaylanan Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmeliğe dayanan Lisanssız Elektrik Üretimi; Tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarını, tüketim tesislerine en yakın üretim tesislerinden karşılaması, arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve tesislerin etkin kullanımının sağlanması, elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarının düşürülmesi amacı ile lisans alma zorunluluğu olmaksızın elektrik üretim çalışmalarıdır.

Herhangi bir tüketimi olan gerçek ya da tüzel kişi, kendi öz tüketimini karşıladıktan sonra, üreteceği fazla elektriği şebekeye belirlenen fiyatta satar.