GUNEŞ ENERJİ SİSTEMİ

Dünya nüfusundaki hızlı artış ve teknolojinin gelişimi ile enerji ihtiyacı sürekli olarak artmaktadır. Artan bu ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılamak kaçınılmazdır.

Temiz, sınırsız, yenilenebilir ve ucuz enerji kaynaklarının başında güneş ve rüzgar enerjisi gelmektedir. Kaynak maliyeti olmadığı gibi doğaya herhangi bir zararlı gaz emisyonu da bulunmamaktadır. Dünya var oldukça güneş ve rüzgar enerjisinden yararlanmak mümkün olacaktır.

Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak da kendini kabul ettirmiştir. Türkiye’nin, konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli, birçok dünya ülkesine göre fazladır.

Kapsam Enerji, alanına enerji sektöründe yön vermek isteyen yatırımcılar için Güneş Enerji Santrali (GES) ve Rüzgar Santrali (RES) danışmanlığı yapmaktadır.

Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası