EDAŞ ve TEDAŞ İşlemleri

KAPSAM ENERJİ, sözleşmenin imzalanmasını takiben GES başvurularına ilişkin müşteriye her bir GES için kurumlara teslim edilecek ve aşağıdaki içerikleri kapsayan başvuru dosyasını hazırlayacaktır.

 • Ek.1.Başvuru Formu Hazırlanması
 • Ek.A. Bilgi Formu Hazırlanması
 • Tek hat şemasının çizilmesi
 • Arazi üzerinde Tasarım ve Dizayn yapılması
 • Aplikasyon krokisi hazırlanması
 • Termin programı yapılması
 • Tedaş’a onaylatılacak projelerin ve hesapların yapılması ve TEDAŞ tarafından proje onaylarının sağlanması, diğer istenilen belgeler ile gerekli evrakların hazırlanıp, başvuru dosyasının derlenmesi ve teslim edilmesi

Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Elektrik Üretim Süreci İş Akışı

 • Dağıtım şirketine başvuru
 • TEİAŞ trafo kapasitesi alınmasıı
 • Dağıtım şirketi değerlendirmesi
 • Bağlantı anlaşması çağrı mektubu ( 30 gün içerisinde )
 • Belgeler edinilerek dağıtım şirketine başvuru yapılması ( 180 gün içerisinde )
 • Bağlantı ve sistem kullanım anlaşması yapılması
 • Tesisin kurulması ( Tesis tipi ve bağlantı seviyesine göre 1-3 yıl içerisinde )
 • Bakanlık geçici kabulü
 • Tesisisin devreye alınması