Kapsam Enerji

Sanayi grupları, ticarethaneler, siteler, tarımsal tesisler ve meskenlerin enerji giderlerini azaltabilmek için çevreci çözümler sunmak ve sektör başarılarına katkı sağlamak amacıyla uluslararası kalite standartlarında Yenilenebilir Enerji Üretim sistemlerinin Türkiye temsilciliklerini üstlenmiş, ülkenin en büyük elektrik üretici şirketleriyle işbirliği yapar.

Rüzgar, güneş, su gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten sistemler konusunda öncü olan KAPSAM ENERJİ, Türkiye’nin gelişimi ve Avrupa Birliği ile entegrasyonunda önemli rol oynayacak olan enerji sektöründe, iş süreçlerinde etkinliğin artırılması, yeniden yapılanma ve enerjide tüm yapıların kendi elektriğini üretebilmeleri kullanımını özendirmek ve artırmak için kapsamlı çözümler sunmaktadır.

Enerji sektöründe, yurtiçi ve yurtdışında doğru teknolojiler ile anahtar teslimi katma değerli çözümler sunan, teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlayan, değişimi yönlendiren, kullanıcı ve çalışan memnuniyetini en üst düzeyde tutan, yerli ve yabancı iş ortaklarının birinci sırada tercih ettiği bir konuma gelmiştir.

Rüzgar Enerjisi

Elektrik üretiminde kullanılmakta olan fosil kaynakların sınırlı olması ve bir gün tükenecek olmaları sebebi ile yenilenebilir kaynaklar kullanılarak elektrik enerjisi üretilmesi üzerindeki çalışmalar büyük bir hızla devam etmektedir. Dünyadaki enerji rezervlerinin durumu dikkate alındığında, rüzgar enerjisinden yararlanmanın, hem çevresel hem de kaynak varlığı açısından önemli olduğu anlaşılmaktadır.

Güneş Enerjisi

Güneş Enerjisi - Dünya nüfusundaki hızlı artış ve teknolojinin gelişimi ile enerji ihtiyacı sürekli olarak artmaktadır. Artan bu ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılamak kaçınılmazdır.

Biyogaz

Biyogaz terimi temel olarak organik atıklardan kullanılabilir gaz üretilmesini ifade eder. Diğer bir ifade ile Oksijensiz ortamda mikrobiyolojik floranın etkisi altında organik maddenin karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmesidir.